MAT-LEN USŁUGI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Przeglądy, legalizacja i naprawa gaśnic.

 • Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Przeglądy i badania UDT agregatów gaśniczych oraz gaśnic śniegowych.
 • Naprawy i remonty gaśnic przeprowadzamy w serwisie oraz z powrotem odwozimy do klienta.

Badanie ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej.

 • Badanie ciśnienia i wydajności sieci hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych.
 • Próby ciśnieniowe węży hydrantowych.
 • Badania przeprowadzane atestowanym urządzeniem HYDROTEST.
 • Naprawy uszkodzonych zaworów lub szafek hydrantowych.

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego.

 • Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838:2013-11
 • Pomiary natężenia światła.
 • Badanie przeprowadzane profesjonalnym urządzeniem ze świadectwem wzorowania.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe.

 • Impregnacja środkiem ogniochronnym: tkanin, drewna i innych, m. in. w budynkach użyteczności publicznej (kino, teatr, MOK)
 • Montaż drzwi oddzielenia przeciwpożarowego.
 • Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego.
 • Zabezpieczenia systemowe.

Opracowywanie dokumentacji przeciwpożarowej.

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Audyty przeciwpożarowe.
 • Oceny zagrożenia wybuchem.
 • Dokumentacje zabezpieczenia przed wybuchem.
 • Oceny zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej obiektów.
 • Projekty systemów sygnalizacji pozaru.
 • Projekty oddymiania.

Szkolenia.

 • Szkolenia ppoż. (teoretyczne i praktyczne)
 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Szkolenia BHP.

O nas

Nasza firma działa na rynku ochrony przeciwpożarowej od 2014 roku. Gwarantujemy solidność wykonywanych usług oraz dopasowywujemy ceny do oczekiwań naszych klientów. Korzystamy z materiałów i środków renomowanych polskich producentów. Postępujemy w oparciu o obowiązujące normy i rozporządzenia w zakresie działalności ochrony przeciwpożarowej. Posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty potrzebne do wykonywania usług. MAT-LEN to firma, która mimo krótkiej działalności, prężnie się rozwija, poszerza zakres świadczonych usług i uzyskuje zaufanie coraz większej rzeszy klientów.

Nadzór ppoż. prowadzimy m. in. nad:

 • Obiektami oświaty
 • Zakładami opieki zdrowotnej
 • Miejskimi ośrodkami kultury
 • Budynkami produkcyjnymi i magazynowymi
 • Obiektami użyteczności publicznej
 • Zakładami mechaniki pojazdów
 • Innymi

ZAUFALI NAM M. IN.

 • NLF TORPOLASTALDI SC - główny wykonawca dworca Łódź Fabryczna
 • DELIA COSMETICS DISTRIBUTION
 • ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY BILIŃSKI
 • VERTEX
 • FIRMA BUDOWLANA HOFFER
 • DM SYSTEM
 • DOMTOM
 • CLEAR EDGE POLSKA

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Wykonujemy bierne zabezpieczenia przeciwpozarowe materiałami firm PROMAT oraz ALFASEAL
 • Zabezpieczenia przebustów instalacyjnych: rur, przewodów kablowych i inne
 • Montaż drzwi przeciwpożarowych
 • Systemowe zabezpieczenia z płyt ogniochronnych.
 • Impregnacje środkami ogniochronnymi.

Systemy sygnalizacji pożaru. Systemy oddymiania.

Wykonujemy montaż systemów sygnalizacji pożaru / systemów oddymiania wraz z projektem.

Dopkumentacja ppoż.

Opracowywujemy
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem wraz z oceną ryzyka zagrożenia wybuchem
 • Audyty przeciwpożarowe budynków
 • Projekty systemów sygnalizacji pożaru
 • Projekty systemów oddymiania
 • i inne.
   

Szkolenia

 • Szkolenia ppoż. z możliwością gaszenia pożaru przez każdą z osób szkolonych.
 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Każda z osob szkolonych przechodzi ćwiczenia praktyczne pod okiem ratownika medycznego.
 • Szkolenia BHP.

Przeglądy przeciwpożarowe

 • Przeglądy, legalizacja i naprawa podręcznnego sprzętu gaśniczego
 • Badanie ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej
 • Próby cisnieniowe węży hydrantowych
 • Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego

Sprzedaż

 • Podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Gaśnic przewoźnych
 • Szafek hydrantowych i na gaśnice wraz z montażem
 • Znaków ewakuacyjnych i ppoż.
 • i inne.
Mat-Len, liczy się bezpieczeństwo.